Get Adobe Flash player

Na podstawie naszych doświadczeń zdobytych przy wdrożeniach oprogramowania dla firm, udało nam się wypracować własną metodologię działań wdrożeniowych. Uporządkowanie działań wdrożeniowych oraz ich pełna dokumentacja pozwala realizować wdrożenie na najwyższym poziomie.

Podczas wdrożenia systemu wyróżniamy kilka etapów postępowania:

1. Działania początkowe - przeprowadzamy wstępną analizę wymagań oraz wstępny budżet projektu wdrożeniowego.

2. Przygotowanie wdrożenia - etap ten rozpoczynamy od szczegółowej analizy wymagań, następnie modyfikujemy budżet wdrożenia oraz przygotowujemy projekt wdrożenia systemu w Państwa firmie.

3. Realizacja wdrożenia - Instalacja serwera bazodanowego, instalacja aplikacji na stacjach roboczych, parametryzacja systemu, import danych z poprzedniego systemu, pisanie raportów, szkolenie użytkowników, szkolenie administratora systemu, modyfikacje aplikacji.

4. Przekazanie systemu do eksploatacji - po zakończeniu prac wdrożeniowych system jest oficjalnie przekazany do eksploatacji. W czasie eksploatacji opiekę nad oprogramowaniem sprawuje administrator Klienta lub pracownicy UNITECH.