Get Adobe Flash player

Outsourcing IT, jest to przekazanie prowadzenia działu informatycznego firmie zewnętrznej i należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie własnego działu IT jest często kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

Oferujemy dwa typy outsourcingu:

 • Outsourcing częściowy - opiekujemy się wybranymi obszarami IT oraz wspieramy istniejący dział informatyczny w sytuacjach kryzysowych
 • Outsourcing pełny - wspieramy całą infrastrukturę informatyczną Klienta, zastępując wewnętrzny dział IT.

Takie rozwiązanie jak outsourcing pozwala na szybszą modernizację i optymalizację procesów biznesowych. Dzięki niemu organizacja może zrezygnować z drugorzędnych zadań i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kierunkach.

W ramach outsourcingu wykonujemy dla Klienta:

 • administrowanie infrastrukturą IT
 • help desk i szkolenia użytkowników
 • usuwanie awarii / profilaktyka
 • monitoring infrastruktury i usług
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • profilaktyka antywirusowa
 • centralne systemy antyspamowe
 • archiwizacja i backup danych
 • aktualizacje oprogramowania
 • instalacja sprzętu i oprogramowania
 • instalacja serwerów
 • hosting
 • konserwacja i upgrade sprzętu
 • dostawy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych
 • doradztwo przy inwestycjach informatycznych