Get Adobe Flash player

Centralna baza danych na nośnikach dyskowych niesie za sobą konieczność wdrożenia macierzy dyskowej. UNITECH w swojej ofercie posiada :

Zakres oferowanego sprzętu i oprogramowani

  • macierze dyskowe modularne (SATA, SAS, SCSI, iSCSI, FC, NAS)
  • macierze dyskowe monolityczne
  • sieci SAN (ang.Storage Area Network)
  • oprogramowanie do macierzy dyskowych

Kluczowi producenci

  • SUN
  • StorageTek
  • Hitachi Data Systems
  • EMC
  • HP